Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Sign In
Not a member yet? Click here to register.
Navigation

Fusion File Manager - translations

Last updated on 2 months ago
helmuthhelmuth
Posted 2 months ago
Looking at Fusion File Manager - a real nice addon, btw - I find several translation errors in the Danish language.

Where to correct them?
RobiNNRobiNN
Posted 2 months ago
Use this tool https://studio-42.github.io/elFinder/tools/langman/#2.1:da and then copy the code to https://github.com/php-fusion/locales/blob/version-9/Danish/includes/elFinder/js/i18n/elfinder.da.js
helmuthhelmuth
Posted 2 months ago
Is it possible to 'save' during the process of translation with the tool? And then return after a while ...

I've lost several attempts of the translations :-(

EDIT

I've downloaded the tool from here https://studio-42.github.io/elFinder/...#elf_l1_Lw and made a setup on my local host

Now the question is: what file(s) and/or folder(s) do I place in the files folder ?

How to 'grab' the content from here: https://studio-42.github.io/elFinder/...an/#2.1:da
 
Edited by helmuth on 10-11-2020 09:34, 2 months ago
RobiNNRobiNN
Posted 2 months ago
Below is "Make It!"  button.
helmuthhelmuth
Posted 2 months ago
Finally finished the translation.

It seems I can't attach zip files, so you'll get the code below:

/**
 * Danish translation
 * @author Mark Topper (webman.io)
 * @author Helmuth Mikkelsen <helmuthm@gmail.com>
 * @version 2020-11-27
 */
(function(root, factory) {
    if (typeof define === 'function' && define.amd) {
        define(['elfinder'], factory);
    } else if (typeof exports !== 'undefined') {
        module.exports = factory(require('elfinder'));
    } else {
        factory(root.elFinder);
    }
}(this, function(elFinder) {
    elFinder.prototype.i18.da = {
        translator : 'Mark Topper (webman.io), Helmuth Mikkelsen &lt;helmuthm@gmail.com&gt;',
        language   : 'Danish',
        direction  : 'ltr',
        dateFormat : 'd.m.Y H:i', // will show like: 27.11.2020 11:50
        fancyDateFormat : '$1 H:i', // will show like: I dag 11:50
        nonameDateFormat : 'Ymd-His', // noname upload will show like: 20201127-115006
        messages   : {

            /********************************** errors **********************************/
            'error'                : 'Fejl',
            'errUnknown'           : 'Ukendt fejl.',
            'errUnknownCmd'        : 'Ukendt kommando.',
            'errJqui'              : 'Ugyldig jQuery UI-konfiguration. Valgbare, trækbare og dropbare komponenter skal medtages.',
            'errNode'              : 'elFinder kræver DOM Element oprettet.',
            'errURL'               : 'Ugyldig elFinder konfiguration! URL option er ikke sat.',
            'errAccess'            : 'Adgang nægtet.',
            'errConnect'           : 'Kan ikke få kontakt med backend.',
            'errAbort'             : 'Forbindelse afbrudt.',
            'errTimeout'           : 'Forbindelse timeout.',
            'errNotFound'          : 'Backend ikke fundet.',
            'errResponse'          : 'Ugyldigt backend svar.',
            'errConf'              : 'Ugyldig backend konfiguration.',
            'errJSON'              : 'PHP JSON modul ikke installeret.',
            'errNoVolumes'         : 'Læsbare diskenheder er ikke tilgængelige.',
            'errCmdParams'         : 'Ugyldige parametre for kommando "$1".',
            'errDataNotJSON'       : 'Data er ikke JSON.',
            'errDataEmpty'         : 'Data er tom.',
            'errCmdReq'            : 'Backend-anmodning kræver kommandonavn.',
            'errOpen'              : 'Kunne ikke åbne "$1".',
            'errNotFolder'         : 'Objektet er ikke en mappe.',
            'errNotFile'           : 'Objektet er ikke en fil.',
            'errRead'              : 'Kunne ikke læse "$1".',
            'errWrite'             : 'Kunne ikke skrive til "$1".',
            'errPerm'              : 'Adgang nægtet.',
            'errLocked'            : '"$1" er låst og kan ikke blive omdøbt, flyttet eller slettet.',
            'errExists'            : 'Der findes allerede en fil ved navn "$1".',
            'errInvName'           : 'Ugyldigt filnavn.',
            'errInvDirname'        : 'Ugyldigt mappenavn.',  // from v2.1.24 added 12.4.2017
            'errFolderNotFound'    : 'Mappe ikke fundet.',
            'errFileNotFound'      : 'Fil ikke fundet.',
            'errTrgFolderNotFound' : 'Mappen "$1" blev ikke fundet.',
            'errPopup'             : 'Browser forhindrede åbning af pop up-vindue. For at åbne filen skal du aktivere den i browserindstillinger.',
            'errMkdir'             : 'Kunne ikke oprette mappen "$1".',
            'errMkfile'            : 'Kunne ikke oprette filen "$1".',
            'errRename'            : 'Kunne ikke omdøbe "$1".',
            'errCopyFrom'          : 'Kopiering af filer fra diskenhed "$1" er ikke tilladt.',
            'errCopyTo'            : 'Kopiering af filer til diskenhed "$1" er ikke tilladt.',
            'errMkOutLink'         : 'Kan ikke oprette et link til uden for diskenhedsroden.', // from v2.1 added 03.10.2015
            'errUpload'            : 'Upload fejl.',  // old name - errUploadCommon
            'errUploadFile'        : 'Kunne ikke uploade "$1".', // old name - errUpload
            'errUploadNoFiles'     : 'Ingen filer fundet til upload.',
            'errUploadTotalSize'   : 'Data overskrider den maksimalt tilladte størrelse.', // old name - errMaxSize
            'errUploadFileSize'    : 'Fil overskrider den maksimalt tilladte størrelse.', //  old name - errFileMaxSize
            'errUploadMime'        : 'Filtype ikke godkendt.',
            'errUploadTransfer'    : '"$1" overførselsfejl.',
            'errUploadTemp'        : 'Kan ikke oprette midlertidig fil til upload.', // from v2.1 added 26.09.2015
            'errNotReplace'        : 'Objekt "$1" findes allerede på dette sted og kan ikke erstattes af objekt med en anden type.', // new
            'errReplace'           : 'Kan ikke erstatte "$1".',
            'errSave'              : 'Kunne ikke gemme "$1".',
            'errCopy'              : 'Kunne ikke kopiere "$1".',
            'errMove'              : 'Kunne ikke flytte "$1".',
            'errCopyInItself'      : 'Kunne ikke kopiere "$1" til sig selv.',
            'errRm'                : 'Kunne ikke slette "$1".',
            'errTrash'             : 'Kan ikke komme i papirkurven.', // from v2.1.24 added 30.4.2017
            'errRmSrc'             : 'Kunne ikke fjerne kildefil(er).',
            'errExtract'           : 'Kunne ikke udpakke filer fra "$1".',
            'errArchive'           : 'Kunne ikke oprette arkiv.',
            'errArcType'           : 'Arkivtypen er ikke understøttet.',
            'errNoArchive'         : 'Filen er ikke et arkiv eller har ien kke-understøttet arkivtype.',
            'errCmdNoSupport'      : 'Backend understøtter ikke denne kommando.',
            'errReplByChild'       : 'Mappen "$1" kan ikke erstattes af et element, den indeholder.',
            'errArcSymlinks'       : 'Af sikkerhedsmæssige årsager nægtes at udpakke arkiver der indeholder symlinks eller filer med ikke-tilladte navne.', // edited 24.06.2012
            'errArcMaxSize'        : 'Arkivfiler overskrider den maksimalt tilladte størrelse.',
            'errResize'            : 'Kunne ikke ændre størrelsen på "$1".',
            'errResizeDegree'      : 'Ugyldig rotationsgrad.',  // added 7.3.2013
            'errResizeRotate'      : 'Kunne ikke rotere billedet.',  // added 7.3.2013
            'errResizeSize'        : 'Ugyldig billedstørrelse.',  // added 7.3.2013
            'errResizeNoChange'    : 'Billedstørrelse ikke ændret.',  // added 7.3.2013
            'errUsupportType'      : 'Ikke-understøttet filtype.',
            'errNotUTF8Content'    : 'Filen "$1" er ikke i UTF-8 og kan ikke blive redigeret.',  // added 9.11.2011
            'errNetMount'          : 'Kunne ikke mounte "$1".', // added 17.04.2012
            'errNetMountNoDriver'  : 'Ikke-understøttet protokol.',     // added 17.04.2012
            'errNetMountFailed'    : 'Mount mislykkedes.',         // added 17.04.2012
            'errNetMountHostReq'   : 'Værten kræves.', // added 18.04.2012
            'errSessionExpires'    : 'Din session er udløbet på grund af inaktivitet.',
            'errCreatingTempDir'   : 'Kunne ikke oprette midlertidig mappe: "$1"',
            'errFtpDownloadFile'   : 'Kunne ikke downloade filen fra FTP: "$1"',
            'errFtpUploadFile'     : 'Kunne ikke uploade filen til FTP: "$1"',
            'errFtpMkdir'          : 'Kunne ikke oprette fjernmappe på FTP: "$1"',
            'errArchiveExec'       : 'Fejl under arkivering af filer: "$1"',
            'errExtractExec'       : 'Fejl under udpakning af filer: "$1"',
            'errNetUnMount'        : 'Kan ikke unmounte.', // from v2.1 added 30.04.2012
            'errConvUTF8'          : 'Kan ikke konverteres til UTF-8', // from v2.1 added 08.04.2014
            'errFolderUpload'      : 'Prøv den nyeste browser, hvis du vil uploade mappen.', // from v2.1 added 26.6.2015
            'errSearchTimeout'     : 'Time out under søgning på "$1". Søgeresultatet er delvis.', // from v2.1 added 12.1.2016
            'errReauthRequire'     : 'Re-autorisation er påkrævet.', // from v2.1.10 added 24.3.2016
            'errMaxTargets'        : 'Maksimalt antal valgbare emner er $1.', // from v2.1.17 added 17.10.2016
            'errRestore'           : 'Kan ikke gendannes fra papirkurven. Kan ikke identificere gendannelsesdestinationen.', // from v2.1.24 added 3.5.2017
            'errEditorNotFound'    : 'Editor blev ikke fundet til denne filtype.', // from v2.1.25 added 23.5.2017
            'errServerError'       : 'Der opstod en fejl på serversiden.', // from v2.1.25 added 16.6.2017
            'errEmpty'             : 'Kunne ikke tømme mappen "$1".', // from v2.1.25 added 22.6.2017
            'moreErrors'           : 'Der er $1 flere fejl.', // from v2.1.44 added 9.12.2018

            /******************************* commands names ********************************/
            'cmdarchive'   : 'Opret arkiv',
            'cmdback'      : 'Tilbage',
            'cmdcopy'      : 'Kopier',
            'cmdcut'       : 'Klip',
            'cmddownload'  : 'Download',
            'cmdduplicate' : 'Dupliker',
            'cmdedit'      : 'Rediger fil',
            'cmdextract'   : 'Udpak filer fra arkiv',
            'cmdforward'   : 'Frem',
            'cmdgetfile'   : 'Vælg filer',
            'cmdhelp'      : 'Om denne software',
            'cmdhome'      : 'Hjem',
            'cmdinfo'      : 'Information',
            'cmdmkdir'     : 'Ny mappe',
            'cmdmkdirin'   : 'I en ny mappe', // from v2.1.7 added 19.2.2016
            'cmdmkfile'    : 'Ny fil',
            'cmdopen'      : 'Åben',
            'cmdpaste'     : 'Indsæt',
            'cmdquicklook' : 'Vis',
            'cmdreload'    : 'Genindlæs',
            'cmdrename'    : 'Omdøb',
            'cmdrm'        : 'Slet',
            'cmdtrash'     : 'I papirkurven', //from v2.1.24 added 29.4.2017
            'cmdrestore'   : 'Gendan', //from v2.1.24 added 3.5.2017
            'cmdsearch'    : 'Find filer',
            'cmdup'        : 'Gå til overordnet mappe',
            'cmdupload'    : 'Upload filer',
            'cmdview'      : 'Vis',
            'cmdresize'    : 'Tilpas størrelse & Roter',
            'cmdsort'      : 'Sorter',
            'cmdnetmount'  : 'Mount netværksdrev', // added 18.04.2012
            'cmdnetunmount': 'Unmount', // from v2.1 added 30.04.2012
            'cmdplaces'    : 'Til steder', // added 28.12.2014
            'cmdchmod'     : 'Skift tilstand', // from v2.1 added 20.6.2015
            'cmdopendir'   : 'Åbn en mappe', // from v2.1 added 13.1.2016
            'cmdcolwidth'  : 'Nulstil søjlebredde', // from v2.1.13 added 12.06.2016
            'cmdfullscreen': 'Fuld skærm', // from v2.1.15 added 03.08.2016
            'cmdmove'      : 'Flyt', // from v2.1.15 added 21.08.2016
            'cmdempty'     : 'Tøm mappe', // from v2.1.25 added 22.06.2017
            'cmdundo'      : 'Fortryd', // from v2.1.27 added 31.07.2017
            'cmdredo'      : 'Gentag igen', // from v2.1.27 added 31.07.2017
            'cmdpreference': 'Præferencer', // from v2.1.27 added 03.08.2017
            'cmdselectall' : 'Vælg alle', // from v2.1.28 added 15.08.2017
            'cmdselectnone': 'Vælg ingen', // from v2.1.28 added 15.08.2017
            'cmdselectinvert': 'Inverter valg', // from v2.1.28 added 15.08.2017
            'cmdopennew'   : 'Åbn i nyt vindue', // from v2.1.38 added 3.4.2018
            'cmdhide'      : 'Skjul (præference)', // from v2.1.41 added 24.7.2018

            /*********************************** buttons ***********************************/
            'btnClose'  : 'Luk',
            'btnSave'   : 'Gem',
            'btnRm'     : 'Slet',
            'btnApply'  : 'Anvend',
            'btnCancel' : 'Annuler',
            'btnNo'     : 'Nej',
            'btnYes'    : 'Ja',
            'btnMount'  : 'Mount',  // added 18.04.2012
            'btnApprove': 'Gå til $1 & godkend', // from v2.1 added 26.04.2012
            'btnUnmount': 'Unmount', // from v2.1 added 30.04.2012
            'btnConv'   : 'Konverter', // from v2.1 added 08.04.2014
            'btnCwd'    : 'Her',      // from v2.1 added 22.5.2015
            'btnVolume' : 'Diskenhed',    // from v2.1 added 22.5.2015
            'btnAll'    : 'Alle',       // from v2.1 added 22.5.2015
            'btnMime'   : 'MIME-type', // from v2.1 added 22.5.2015
            'btnFileName':'Filnavn',  // from v2.1 added 22.5.2015
            'btnSaveClose': 'Gem & Luk', // from v2.1 added 12.6.2015
            'btnBackup' : 'Backup', // fromv2.1 added 28.11.2015
            'btnRename'    : 'Omdøb',      // from v2.1.24 added 6.4.2017
            'btnRenameAll' : 'Omdøb(Alle)', // from v2.1.24 added 6.4.2017
            'btnPrevious' : 'Forrige ($1/$2)', // from v2.1.24 added 11.5.2017
            'btnNext'     : 'Næste ($1/$2)', // from v2.1.24 added 11.5.2017
            'btnSaveAs'   : 'Gem som', // from v2.1.25 added 24.5.2017

            /******************************** notifications ********************************/
            'ntfopen'     : 'Åben mappe',
            'ntffile'     : 'Åben fil',
            'ntfreload'   : 'Genindlæs mappeindhold',
            'ntfmkdir'    : 'Opretter mappe',
            'ntfmkfile'   : 'Opretter filer',
            'ntfrm'       : 'Sletter filer',
            'ntfcopy'     : 'Kopier filer',
            'ntfmove'     : 'Flytter filer',
            'ntfprepare'  : 'Kontrol af eksisterende emner',
            'ntfrename'   : 'Omdøb filer',
            'ntfupload'   : 'Uploader filer',
            'ntfdownload' : 'Downloader filer',
            'ntfsave'     : 'Gemmer filer',
            'ntfarchive'  : 'Opretter arkiv',
            'ntfextract'  : 'Udpakker filer fra arkiv',
            'ntfsearch'   : 'Søger filer',
            'ntfresize'   : 'Ændring af størrelsen på billeder',
            'ntfsmth'     : 'Gør noget',
            'ntfloadimg'  : 'Henter billede',
            'ntfnetmount' : 'Mounter netværksdrev', // added 18.04.2012
            'ntfnetunmount': 'Unmounter netværksdrev', // from v2.1 added 30.04.2012
            'ntfdim'      : 'Henter billeddimension', // added 20.05.2013
            'ntfreaddir'  : 'Læser folderinfomation', // from v2.1 added 01.07.2013
            'ntfurl'      : 'Får URL til link', // from v2.1 added 11.03.2014
            'ntfchmod'    : 'Ændring af filtilstand', // from v2.1 added 20.6.2015
            'ntfpreupload': 'Bekræftelse af upload filnavn', // from v2.1 added 31.11.2015
            'ntfzipdl'    : 'Oprettelse af en fil til download', // from v2.1.7 added 23.1.2016
            'ntfparents'  : 'Få stiinformation', // from v2.1.17 added 2.11.2016
            'ntfchunkmerge': 'Behandler den uploadede fil', // from v2.1.17 added 2.11.2016
            'ntftrash'    : 'Smider i papirkurv', // from v2.1.24 added 2.5.2017
            'ntfrestore'  : 'Udfører gendannelse fra papirkurven', // from v2.1.24 added 3.5.2017
            'ntfchkdir'   : 'Kontrollerer destinationsmappe', // from v2.1.24 added 3.5.2017
            'ntfundo'     : 'Fortryder tidligere handling', // from v2.1.27 added 31.07.2017
            'ntfredo'     : 'Gentager tidligere fortryd', // from v2.1.27 added 31.07.2017
            'ntfchkcontent' : 'Kontrol af indhold', // from v2.1.41 added 3.8.2018

            /*********************************** volumes *********************************/
            'volume_Trash' : 'Papirkurv', //from v2.1.24 added 29.4.2017

            /************************************ dates **********************************/
            'dateUnknown' : 'ukendt',
            'Today'       : 'I dag',
            'Yesterday'   : 'I går',
            'msJan'       : 'Jan',
            'msFeb'       : 'Feb',
            'msMar'       : 'Mar',
            'msApr'       : 'Apr',
            'msMay'       : 'Maj',
            'msJun'       : 'Jun',
            'msJul'       : 'Jul',
            'msAug'       : 'Aug',
            'msSep'       : 'Sep',
            'msOct'       : 'Okt',
            'msNov'       : 'Nov',
            'msDec'       : 'Dec',
            'January'     : 'Januar',
            'February'    : 'Februar',
            'March'       : 'Marts',
            'April'       : 'April',
            'May'         : 'Maj',
            'June'        : 'Juni',
            'July'        : 'Juli',
            'August'      : 'August',
            'September'   : 'September',
            'October'     : 'Oktober',
            'November'    : 'November',
            'December'    : 'December',
            'Sunday'      : 'Søndag',
            'Monday'      : 'Mandag',
            'Tuesday'     : 'Tirsdag',
            'Wednesday'   : 'Onsdag',
            'Thursday'    : 'Torsdag',
            'Friday'      : 'Fredag',
            'Saturday'    : 'Lørdag',
            'Sun'         : 'Søn',
            'Mon'         : 'Man',
            'Tue'         : 'Tir',
            'Wed'         : 'Ons',
            'Thu'         : 'Tor',
            'Fri'         : 'Fre',
            'Sat'         : 'Lør',

            /******************************** sort variants ********************************/
            'sortname'          : 'efter navn',
            'sortkind'          : 'efter type',
            'sortsize'          : 'efter størrelse',
            'sortdate'          : 'efter dato',
            'sortFoldersFirst'  : 'Mapper først',
            'sortperm'          : 'efter tilladelse', // from v2.1.13 added 13.06.2016
            'sortmode'          : 'efter mode',       // from v2.1.13 added 13.06.2016
            'sortowner'         : 'efter ejer',      // from v2.1.13 added 13.06.2016
            'sortgroup'         : 'efter gruppe',      // from v2.1.13 added 13.06.2016
            'sortAlsoTreeview'  : 'Også Treeview',  // from v2.1.15 added 01.08.2016

            /********************************** new items **********************************/
            'untitled file.txt' : 'NyFil.txt', // added 10.11.2015
            'untitled folder'   : 'NyFolder',   // added 10.11.2015
            'Archive'           : 'NytArkiv',  // from v2.1 added 10.11.2015
            'untitled file'     : 'NyFil.$1',  // from v2.1.41 added 6.8.2018
            'extentionfile'     : '$1: Fil',    // from v2.1.41 added 6.8.2018
            'extentiontype'     : '$1: $2',      // from v2.1.43 added 17.10.2018

            /********************************** messages **********************************/
            'confirmReq'      : 'Bekræftelse påkrævet',
            'confirmRm'       : 'Er du sikker på du vil slette valgte filer?<br/>Dette kan ikke fortrydes!',
            'confirmRepl'     : 'Erstat gammel fil med ny fil?',
            'confirmRest'     : 'Erstat eksisterende element med elementet i papirkurven?', // fromv2.1.24 added 5.5.2017
            'confirmConvUTF8' : 'Ikke i UTF-8<br/>Konverter til UTF-8?<br/>Indholdet bliver UTF-8 ved at gemme efter konvertering.', // from v2.1 added 08.04.2014
            'confirmNonUTF8'  : 'Tegnkodning af denne fil kunne ikke registreres. Det er nødvendigt at konvertere midlertidigt til UTF-8 til redigering.<br/>Vælg tegnkodning af denne fil.', // from v2.1.19 added 28.11.2016
            'confirmNotSave'  : 'Det er blevet ændret.<br/>Du mister arbejde, hvis du ikke gemmer ændringer.', // from v2.1 added 15.7.2015
            'confirmTrash'    : 'Er du sikker på, at du vil flytte emner til papirkurven?', //from v2.1.24 added 29.4.2017
            'confirmMove'     : 'Er du sikker på, at du vil flytte emner til "$1"?', //from v2.1.50 added 27.7.2019
            'apllyAll'        : 'Anvend ved alle',
            'name'            : 'Navn',
            'size'            : 'Størrelse',
            'perms'           : 'Rettigheder',
            'modify'          : 'Ændret',
            'kind'            : 'Type',
            'read'            : 'læse',
            'write'           : 'skrive',
            'noaccess'        : 'ingen adgang',
            'and'             : 'og',
            'unknown'         : 'ukendt',
            'selectall'       : 'Vælg alle filer',
            'selectfiles'     : 'Vælg fil(er)',
            'selectffile'     : 'Vælg første fil',
            'selectlfile'     : 'Vælg sidste fil',
            'viewlist'        : 'Listevisning',
            'viewicons'       : 'Ikonvisning',
            'viewSmall'       : 'Små ikoner', // from v2.1.39 added 22.5.2018
            'viewMedium'      : 'Medium ikoner', // from v2.1.39 added 22.5.2018
            'viewLarge'       : 'Store ikoner', // from v2.1.39 added 22.5.2018
            'viewExtraLarge'  : 'Ekstra store ikoner', // from v2.1.39 added 22.5.2018
            'places'          : 'Placeringer',
            'calc'            : 'Beregn',
            'path'            : 'Sti',
            'aliasfor'        : 'Alias for',
            'locked'          : 'Låst',
            'dim'             : 'Størrelser',
            'files'           : 'Filer',
            'folders'         : 'Mapper',
            'items'           : 'Emner',
            'yes'             : 'ja',
            'no'              : 'nej',
            'link'            : 'Link',
            'searcresult'     : 'Søgeresultater',
            'selected'        : 'valgte emner',
            'about'           : 'Om',
            'shortcuts'       : 'Genveje',
            'help'            : 'Hjælp',
            'webfm'           : 'Internet filmanager',
            'ver'             : 'Version',
            'protocolver'     : 'protokol version',
            'homepage'        : 'Projektside',
            'docs'            : 'Dokumentation',
            'github'          : 'Fork os på Github',
            'twitter'         : 'Følg os på Twitter',
            'facebook'        : 'Følg os på Facebook',
            'team'            : 'Hold',
            'chiefdev'        : 'hovedudvikler',
            'developer'       : 'udvikler',
            'contributor'     : 'bidragyder',
            'maintainer'      : 'vedligeholder',
            'translator'      : 'oversætter',
            'icons'           : 'Ikoner',
            'dontforget'      : 'og glem ikke at tage dit håndklæde',
            'shortcutsof'     : 'Gemveje deaktiveret',
            'dropFiles'       : 'Drop filer hertil',
            'or'              : 'eller',
            'selectForUpload' : 'Vælg filer',
            'moveFiles'       : 'Flyt filer',
            'copyFiles'       : 'Kopier filer',
            'restoreFiles'    : 'Gendan emner', // from v2.1.24 added 5.5.2017
            'rmFromPlaces'    : 'Slet fra placering',
            'aspectRatio'     : 'Skærmformat',
            'scale'           : 'Skala',
            'width'           : 'Bredde',
            'height'          : 'Højde',
            'resize'          : 'Tilpas størrelse',
            'crop'            : 'Beskær',
            'rotate'          : 'Roter',
            'rotate-cw'       : 'Roter 90 grader med uret',
            'rotate-ccw'      : 'Roter 90 grader mod uret',
            'degree'          : 'Grader',
            'netMountDialogTitle' : 'Mount netwærkdrev', // added 18.04.2012
            'protocol'            : 'Protokol', // added 18.04.2012
            'host'                : 'Vært', // added 18.04.2012
            'port'                : 'Port', // added 18.04.2012
            'user'                : 'Bruger', // added 18.04.2012
            'pass'                : 'Kodeord', // added 18.04.2012
            'confirmUnmount'      : 'Unmounter du $1?',  // from v2.1 added 30.04.2012
            'dropFilesBrowser': 'Slip eller indsæt filer fra browseren', // from v2.1 added 30.05.2012
            'dropPasteFiles'  : 'Slip filer, indsæt webadresser eller billeder (udklipsholder) her', // from v2.1 added 07.04.2014
            'encoding'        : 'Encoding', // from v2.1 added 19.12.2014
            'locale'          : 'Locale',   // from v2.1 added 19.12.2014
            'searchTarget'    : 'Target: $1',                // from v2.1 added 22.5.2015
            'searchMime'      : 'Søg efter input MIME-type', // from v2.1 added 22.5.2015
            'owner'           : 'Ejer', // from v2.1 added 20.6.2015
            'group'           : 'Gruppe', // from v2.1 added 20.6.2015
            'other'           : 'Andet', // from v2.1 added 20.6.2015
            'execute'         : 'Udfør', // from v2.1 added 20.6.2015
            'perm'            : 'Tilladelse', // from v2.1 added 20.6.2015
            'mode'            : 'Mode', // from v2.1 added 20.6.2015
            'emptyFolder'     : 'Mappe er tom', // from v2.1.6 added 30.12.2015
            'emptyFolderDrop' : 'Mappe er tom\\A Drop for at tilføje enmer', // from v2.1.6 added 30.12.2015
            'emptyFolderLTap' : 'Mappen er tom\\A Langt tryk for at tilføje emner', // from v2.1.6 added 30.12.2015
            'quality'         : 'Kvalitet', // from v2.1.6 added 5.1.2016
            'autoSync'        : 'Autosync',  // from v2.1.6 added 10.1.2016
            'moveUp'          : 'Flyt op',  // from v2.1.6 added 18.1.2016
            'getLink'         : 'Hent URL-link', // from v2.1.7 added 9.2.2016
            'selectedItems'   : 'Valgte emner ($1)', // from v2.1.7 added 2.19.2016
            'folderId'        : 'Folder-ID', // from v2.1.10 added 3.25.2016
            'offlineAccess'   : 'Tillad offline adgang', // from v2.1.10 added 3.25.2016
            'reAuth'          : 'For at godkende igen', // from v2.1.10 added 3.25.2016
            'nowLoading'      : 'Indlæser nu...', // from v2.1.12 added 4.26.2016
            'openMulti'       : 'Åben flere filer', // from v2.1.12 added 5.14.2016
            'openMultiConfirm': 'Du prøver at åbne $1-filerne. Er du sikker på, at du vil åbne i browseren?', // from v2.1.12 added 5.14.2016
            'emptySearch'     : 'Søgeresultaterne er tomme i søgemålet.', // from v2.1.12 added 5.16.2016
            'editingFile'     : 'Redigerer en fil.', // from v2.1.13 added 6.3.2016
            'hasSelected'     : 'Du har valgt $1 emner.', // from v2.1.13 added 6.3.2016
            'hasClipboard'    : 'Du har $1 emner i udklipsholder.', // from v2.1.13 added 6.3.2016
            'incSearchOnly'   : 'Inkrementel søgning er kun fra den aktuelle visning.', // from v2.1.13 added 6.30.2016
            'reinstate'       : 'Genindsæt', // from v2.1.15 added 3.8.2016
            'complete'        : '$1 færdig', // from v2.1.15 added 21.8.2016
            'contextmenu'     : 'Kontekstmenu', // from v2.1.15 added 9.9.2016
            'pageTurning'     : 'Sidevending', // from v2.1.15 added 10.9.2016
            'volumeRoots'     : 'Diskenheds rødder', // from v2.1.16 added 16.9.2016
            'reset'           : 'Nulstil', // from v2.1.16 added 1.10.2016
            'bgcolor'         : 'Baggrundsfarve', // from v2.1.16 added 1.10.2016
            'colorPicker'     : 'Farvevælger', // from v2.1.16 added 1.10.2016
            '8pxgrid'         : '8px grid', // from v2.1.16 added 4.10.2016
            'enabled'         : 'Aktiveret', // from v2.1.16 added 4.10.2016
            'disabled'        : 'Deaktiveret', // from v2.1.16 added 4.10.2016
            'emptyIncSearch'  : 'Søgeresultaterne er tomme i den aktuelle visning.\\ATryk på [Enter] for at udvide søgemålet.', // from v2.1.16 added 5.10.2016
            'emptyLetSearch'  : 'Førstebogstavs søgeresultater er tomme i den aktuelle visning.', // from v2.1.23 added 24.3.2017
            'textLabel'       : 'Tekstlabel', // from v2.1.17 added 13.10.2016
            'minsLeft'        : '$1 minutter tilbage', // from v2.1.17 added 13.11.2016
            'openAsEncoding'  : 'Åbn igen med valgt encoding', // from v2.1.19 added 2.12.2016
            'saveAsEncoding'  : 'Gem med valgt encoding', // from v2.1.19 added 2.12.2016
            'selectFolder'    : 'Vælg mappe', // from v2.1.20 added 13.12.2016
            'firstLetterSearch': 'Førstebogstavs søgning', // from v2.1.23 added 24.3.2017
            'presets'         : 'Forudindstillinger', // from v2.1.25 added 26.5.2017
            'tooManyToTrash'  : 'Det er for mange emner, så det kan ikke komme i papirkurven.', // from v2.1.25 added 9.6.2017
            'TextArea'        : 'TextArea', // from v2.1.25 added 14.6.2017
            'folderToEmpty'   : 'Tøm mappen "$1".', // from v2.1.25 added 22.6.2017
            'filderIsEmpty'   : 'Der er ingen emner i mappen "$1".', // from v2.1.25 added 22.6.2017
            'preference'      : 'Præference', // from v2.1.26 added 28.6.2017
            'language'        : 'Sprog', // from v2.1.26 added 28.6.2017
            'clearBrowserData': 'Initialiser de indstillinger, der er gemt i denne browser', // from v2.1.26 added 28.6.2017
            'toolbarPref'     : 'Værktøjslinjens indstillinger', // from v2.1.27 added 2.8.2017
            'charsLeft'       : '... $1 tegn tilbage.',  // from v2.1.29 added 30.8.2017
            'linesLeft'       : '... $1 linjer tilbage.',  // from v2.1.52 added 16.1.2020
            'sum'             : 'Sum', // from v2.1.29 added 28.9.2017
            'roughFileSize'   : 'Omtrentlig filstørrelse', // from v2.1.30 added 2.11.2017
            'autoFocusDialog' : 'Fokuser på elementet i dialog med musemarkering',  // from v2.1.30 added 2.11.2017
            'select'          : 'Vælg', // from v2.1.30 added 23.11.2017
            'selectAction'    : 'Handling, når du vælger fil', // from v2.1.30 added 23.11.2017
            'useStoredEditor' : 'Åbn med den editor, der blev brugt sidst', // from v2.1.30 added 23.11.2017
            'selectinvert'    : 'Inverter valg', // from v2.1.30 added 25.11.2017
            'renameMultiple'  : 'Er du sikker på, at du vil omdøbe $1 valgte emner som $2?<br/>Dette kan ikke fortrydes!', // from v2.1.31 added 4.12.2017
            'batchRename'     : 'Batch omdøbning', // from v2.1.31 added 8.12.2017
            'plusNumber'      : '+ Tal', // from v2.1.31 added 8.12.2017
            'asPrefix'        : 'Tilføj prefix', // from v2.1.31 added 8.12.2017
            'asSuffix'        : 'Tilføj suffix', // from v2.1.31 added 8.12.2017
            'changeExtention' : 'Skift filendelse', // from v2.1.31 added 8.12.2017
            'columnPref'      : 'Kolonneindstillinger (listevisning)', // from v2.1.32 added 6.2.2018
            'reflectOnImmediate' : 'Alle ændringer påvirker straks arkivet.', // from v2.1.33 added 2.3.2018
            'reflectOnUnmount'   : 'Eventuelle ændringer gennemføres ikke, før denne enhed fjernes.', // from v2.1.33 added 2.3.2018
            'unmountChildren' : 'Følgende disk(e) mounted på denne enhed unmountes også. Er du sikker på at unmounte den?', // from v2.1.33 added 5.3.2018
            'selectionInfo'   : 'Valg info', // from v2.1.33 added 7.3.2018
            'hashChecker'     : 'Algoritmer, der viser filens hash', // from v2.1.33 added 10.3.2018
            'infoItems'       : 'Info-emner (panelet til valg af info)', // from v2.1.38 added 28.3.2018
            'pressAgainToExit': 'Tryk igen for at afslutte.', // from v2.1.38 added 1.4.2018
            'toolbar'         : 'Værktøjslinje', // from v2.1.38 added 4.4.2018
            'workspace'       : 'Arbejdsområde', // from v2.1.38 added 4.4.2018
            'dialog'          : 'Dialog', // from v2.1.38 added 4.4.2018
            'all'             : 'Alle', // from v2.1.38 added 4.4.2018
            'iconSize'        : 'Ikonstørrelse (ikonvisning)', // from v2.1.39 added 7.5.2018
            'editorMaximized' : 'Åbn det maksimerede editorvindue', // from v2.1.40 added 30.6.2018
            'editorConvNoApi' : 'Da konvertering via API ikke er tilgængelig i øjeblikket, bedes du konvertere på webstedet.', //from v2.1.40 added 8.7.2018
            'editorConvNeedUpload' : 'Efter konvertering skal du uploade med elementets URL eller en downloadet fil for at gemme den konverterede fil.', //from v2.1.40 added 8.7.2018
            'convertOn'       : 'Konverter på stedet på $1', // from v2.1.40 added 10.7.2018
            'integrations'    : 'Integrationer', // from v2.1.40 added 11.7.2018
            'integrationWith' : 'Denne elFinder har følgende eksterne tjenester integreret. Kontroller venligst vilkårene for brug, fortrolighedspolitik osv. inden du bruger det.', // from v2.1.40 added 11.7.2018
            'showHidden'      : 'Vis skjulte emner', // from v2.1.41 added 24.7.2018
            'hideHidden'      : 'Skjul skjulte emner', // from v2.1.41 added 24.7.2018
            'toggleHidden'    : 'Vis / Skjul skjulte emner', // from v2.1.41 added 24.7.2018
            'makefileTypes'   : 'Filtyper, der skal aktiveres med "Ny fil"', // from v2.1.41 added 7.8.2018
            'typeOfTextfile'  : 'Type af tekstfilen', // from v2.1.41 added 7.8.2018
            'add'             : 'Tilføj', // from v2.1.41 added 7.8.2018
            'theme'           : 'Tema', // from v2.1.43 added 19.10.2018
            'default'         : 'Standard', // from v2.1.43 added 19.10.2018
            'description'     : 'Beskrivelse', // from v2.1.43 added 19.10.2018
            'website'         : 'Hjemmeside', // from v2.1.43 added 19.10.2018
            'author'          : 'Forfatter', // from v2.1.43 added 19.10.2018
            'email'           : 'Mail', // from v2.1.43 added 19.10.2018
            'license'         : 'Licens', // from v2.1.43 added 19.10.2018
            'exportToSave'    : 'Dette element kan ikke gemmes. For at undgå at miste redigeringerne skal du eksportere til din pc.', // from v2.1.44 added 1.12.2018
            'dblclickToSelect': 'Dobbeltklik på filen for at vælge den.', // from v2.1.47 added 22.1.2019
            'useFullscreen'   : 'Brug fuldskærmstilstand', // from v2.1.47 added 19.2.2019

            /********************************** mimetypes **********************************/
            'kindUnknown'     : 'Ukendt',
            'kindRoot'        : 'Diskenheds rod', // from v2.1.16 added 16.10.2016
            'kindFolder'      : 'Mappe',
            'kindSelects'     : 'Valg', // from v2.1.29 added 29.8.2017
            'kindAlias'       : 'Alias',
            'kindAliasBroken' : 'Ødelagt alias',
            // applications
            'kindApp'         : 'Applikation',
            'kindPostscript'  : 'Postscript dokument',
            'kindMsOffice'    : 'Microsoft Office dokument',
            'kindMsWord'      : 'Microsoft Word dokument',
            'kindMsExcel'     : 'Microsoft Excel dokument',
            'kindMsPP'        : 'Microsoft Powerpoint præsentation',
            'kindOO'          : 'Open Office dokument',
            'kindAppFlash'    : 'Flash applikation',
            'kindPDF'         : 'Flytbart Dokument Format (PDF)',
            'kindTorrent'     : 'Bittorrent fil',
            'kind7z'          : '7z arkiv',
            'kindTAR'         : 'TAR arkiv',
            'kindGZIP'        : 'GZIP arkiv',
            'kindBZIP'        : 'BZIP arkiv',
            'kindXZ'          : 'XZ arkiv',
            'kindZIP'         : 'ZIP arkiv',
            'kindRAR'         : 'RAR arkiv',
            'kindJAR'         : 'Java JAR fil',
            'kindTTF'         : 'True Type skrift',
            'kindOTF'         : 'Open Type skrift',
            'kindRPM'         : 'RPM pakke',
            // texts
            'kindText'        : 'Tekstdokument',
            'kindTextPlain'   : 'Ren tekst',
            'kindPHP'         : 'PHP-kode',
            'kindCSS'         : 'Cascading style sheet',
            'kindHTML'        : 'HTML-dokument',
            'kindJS'          : 'Javascript-kode',
            'kindRTF'         : 'Rich Text Format',
            'kindC'           : 'Ckkode',
            'kindCHeader'     : 'C header-kode',
            'kindCPP'         : 'C++-kode',
            'kindCPPHeader'   : 'C++ header-kode',
            'kindShell'       : 'Unix shell script',
            'kindPython'      : 'Python-kode',
            'kindJava'        : 'Java-kode',
            'kindRuby'        : 'Ruby-kode',
            'kindPerl'        : 'Perlscript',
            'kindSQL'         : 'SQ- kode',
            'kindXML'         : 'XML-dokument',
            'kindAWK'         : 'AWK-kode',
            'kindCSV'         : 'Komma seperarede værdier',
            'kindDOCBOOK'     : 'Docbook XML-dokument',
            'kindMarkdown'    : 'Markdown text', // added 20.7.2015
            // images
            'kindImage'       : 'Billede',
            'kindBMP'         : 'BMP-billede',
            'kindJPEG'        : 'JPEG-billede',
            'kindGIF'         : 'GIF-billede',
            'kindPNG'         : 'PNG-billede',
            'kindTIFF'        : 'TIFF-billede',
            'kindTGA'         : 'TGA-billede',
            'kindPSD'         : 'Adobe Photoshop-billede',
            'kindXBITMAP'     : 'X bitmap-billede',
            'kindPXM'         : 'Pixelmator-billede',
            // media
            'kindAudio'       : 'Lydmedie',
            'kindAudioMPEG'   : 'MPEG-lyd',
            'kindAudioMPEG4'  : 'MPEG-4-lyd',
            'kindAudioMIDI'   : 'MIDI-lyd',
            'kindAudioOGG'    : 'Ogg Vorbis-lyd',
            'kindAudioWAV'    : 'WAV-lyd',
            'AudioPlaylist'   : 'MP3-spilleliste',
            'kindVideo'       : 'Videomedie',
            'kindVideoDV'     : 'DV-video',
            'kindVideoMPEG'   : 'MPEG-video',
            'kindVideoMPEG4'  : 'MPEG-4-video',
            'kindVideoAVI'    : 'AVI-video',
            'kindVideoMOV'    : 'Quick Time-video',
            'kindVideoWM'     : 'Windows Media-video',
            'kindVideoFlash'  : 'Flash-video',
            'kindVideoMKV'    : 'Matroska-video',
            'kindVideoOGG'    : 'Ogg-video'
        }
    };
}));

RobiNNRobiNN
Posted 2 months ago
Thanks, uploaded.
alqutobalqutob
Posted 2 months ago
Hello RobiNN
I edited the Arabic elfinder.ar.js file ,  and revised all errors in arabic translated words and phrases, comparing with english elfinder.en.js file to add the missing phrases
It is ready.
It is at 
http://phpfusion-ar.xyz/images/alltypes/elfinder.ar.js.zip
Thank you

 
RobiNNRobiNN
Posted 2 months ago
Thanks, uploaded and also check Crowdin I added new strings.


For everyone who wants to translate file manager
Use this tool https://studio-42.github.io/elFinder/...ls/langman
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You can download attachments in this forum.
You cannot up or down-vote on the post in this discussion thread.
You cannot set up a bounty in this discussion thread.
Moderator: Support Team
Users who participated in discussion: helmuth, RobiNN, alqutob,